A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाण्यातले पहाता प्रतिबिंब

पाण्यातले पहाता प्रतिबिंब हासणारे
आले मनात नवखे उमलून भाव सारे

माझ्याच लोचनांना झाले अनोळखी मी
कळले न पाऊले की सोडूनी जाती भूमी
येती कसे फुलुनी अंगावरी शहारे

मज पाहू पाहू वाटे अवघी निसर्गशोभा
माझा नि सृष्टीचा या आहे जुना घरोबा
धनदौलती सुखाच्या उघडूनी देती दारे

नसता मनात माझ्या मज आज सौख्य भेटे
ओठांत हे सुखाचे सुमधूर गीत येते
मनी मोर धुंद होती उभवूनिया पिसारे
गीत - गंगाधर महाम्‍बरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - सोबती
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.