A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
परक्याचें धन कन्या

परक्याचें धन कन्या तें त्या देउनि आज मि सुटलों ।
ठेव जशी मालकासि अर्पुनि आज ऋणांतुनि फिटलों ।
मुलिनों या आतां । गेली लाडकि मम दुहिता ।
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - संगीत शाकुंतल
राग - जोगिया
ताल-धुमाळी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
दुहिता - कन्या.