A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
परिचित जो या रसिकजनां

परिचित जो या रसिकजनां त्या कवि गोविंदें रचिलें ।
शारदाख्य नवनाटक गानीं, विविधगुणीं जें खचिलें ।
प्रयोगरूपें तें । रुचेल यांना का कांते? ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
कांता - पत्‍नी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.