A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पतिदेवता गुरुदेवता

पतिदेवता गुरुदेवता । जणुं देत माते आशीर्वचा ॥

तनया सदा यश सौख्य लाभो । धरि वासना ही राजमाता ॥
गीत - वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- पं. राम मराठे
नाटक - संगीत अमृतसिद्धी
राग - करहरप्रिया
ताल-त्रिताल
चाल-पीताम्बरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
तनय - पुत्र.