A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाऊल पडते अधांतरी

उरात धडधड सुरांत होते श्वास चुकवितो ताल परि
कशी सावरू तोल कळेना- पाऊल पडते अधांतरी!

कशी मोहिनी केली कोणी मलाच माझे ना कळते
मनात माझ्या फुलून अलगद फूल प्रीतिचे दरवळते
एक अनावर ओढ फुलविते गोड शिरशिरी तनूवरी
कशी सावरू तोल कळेना- पाऊल पडते अधांतरी!

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर होऊनि हळवे मी झुलते
कणाकणांतून इथल्या वेडा जीव गुंतला सोडवते
आनंदाचा घन पाझरतो गहिवर दाटून येई उरी
कशी सावरू तोल कळेना पाऊल पडते अधांतरी!

स्वप्‍न म्हणू की भास कळेना आज.. मी बावरते
प्रीत जणू रेखीत तुझ्या मिठीत मी मोहरते
हात दे रे हातात राहू दे साथ, जन्मांतरी.. जन्मांतरी!
गीत- गुरु ठाकूर
संगीत - मधुराणी गोखले-प्रभुलकर
स्वर - हंसिका अय्यर
चित्रपट- सुंदर माझे घर
गीत प्रकार - चित्रगीत
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.