A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाऊल पडते अधांतरी

उरात धडधड सुरांत होते श्वास चुकवितो ताल परि
कशी सावरू तोल कळेना- पाऊल पडते अधांतरी !

कशी मोहिनी केली कोणी मलाच माझे ना कळते
मनात माझ्या फुलून अलगद फूल प्रीतिचे दरवळते
एक अनावर ओढ फुलविते गोड शिरशिरी तनूवरी
कशी सावरू तोल कळेना- पाऊल पडते अधांतरी !

आठवणींच्या हिंदोळ्यावर होऊनि हळवे मी झुलते
कणाकणांतून इथल्या वेडा जीव गुंतला सोडवते
आनंदाचा घन पाझरतो गहिवर दाटून येई उरी
कशी सावरू तोल कळेना पाऊल पडते अधांतरी !

स्वप्‍न म्हणू की भास कळेना आज.. मी बावरते
प्रीत जणू रेखीत तुझ्या मिठीत मी मोहरते
हात दे रे हातात राहू दे साथ, जन्मांतरी.. जन्मांतरी !
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - मधुराणी गोखले-प्रभुलकर
स्वर- हंसिका अय्यर
चित्रपट - सुंदर माझे घर
गीत प्रकार - चित्रगीत
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.