A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पावसा पावसा किती येशील

पावसा पावसा किती येशील?
आधीच ओलेत्या रानराणीला
आणखी कितीदा भिजवशील?

पावसा पावसा थांब ना थोडा
पिळून काढून न्हालेले केस
बांधु दे एकदा सैल अंबाडा

पावसा पावसा लप ढगांत
सागफुलांची कशिदा खडीची
घालू दे तंगशी चोळी अंगात

पावसा पावसा ऊन पडू दे
वाळाया घातला हिरवा शालू
चापूनचोपून तिला नेसू दे

पावसा पावसा पाहा ना जरा
जांभळ्या फ़ुलांचा देवबाभळीने
वेणीत घालाया केला गजरा

पावसा पावसा आडोश्यांतुन
साजरा शृंगार रानराणीचा
दुरून न्याहाळ डोळे भरून !
गीत - कवी अनिल
संगीत - आनंद मोडक
स्वर- देवकी पंडित
गीत प्रकार - कविता, ऋतू बरवा
कशिदा - वस्‍त्रावर केलेले वेलबुट्टीचे नक्षीकाम.