A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
यश हे अमृत झाले

यश हे अमृत झाले
सुख स्वर्गीचे आले

दिग्‍विजयाच्या मनोरथावर
नक्षत्रांचे झुलते अंबर
मागेपुढती राजपथावर
लक्ष दीप लागले

स्तुतिसुमनांचे उधळित झेले
जनगौरव तो जय जय बोले
कीर्तध्वजावर लावून डोळे
भाग्य पुढे चालले

वैभव मिरवीत मंदिरी येता
दिसेल डोळीं ती मंगलता
सुख अंधारी मन व्याकुळता
दु:ख सुखे हासले

यश हे अमृत झाले
सुख स्वर्गीचे आले
परि दु:ख सुखे हासले
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- तलत महमूद
चित्रपट - पुत्र व्हावा ऐसा
गीत प्रकार - चित्रगीत
झेला - गुच्छ / नक्षी.
सुमन - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.