A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पावसा ये रे पावसा

पावसा ये रे पावसा, दे जिवाला दे भरवसा
देते कधीची तुला हाक माझी तृषा

बघ जिवाची किती होतसे काहिली
ही घनांची कवाडे आता कर खुली
धीर नाही रे फारसा-
देते कधीची तुला हाक माझी तृषा

अंबराचा तुझा देश सोडून ये
आसवे सांगती तूच दाटून ये
दे तुझा दे दिलासा-
देते कधीची तुला हाक माझी तृषा
काहिली - उकाडा / आग / तळमळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.