A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पावसात नाहती लता लता

पावसात नाहती लता लता कळ्या फुले
सुगंध धुंद रात ही आज राज्य आपुले

शांत शांत आसमंत, शीत वात धावतो
अंग अंग चिंब हो चुकार थेंब चावतो
घे कुशीत आसरा, जवळ येई प्रेमले

हाच योग ना सखे तू मनात ठेवला
आयता घरातळी मिठीत चंद्र गावला
कोटरात पक्षीही असेच आज झोपले

पाहिजे तसे घडे लाज तरीही वाटते
सौख्य सहज लाभता भीती आत दाटते
गारठ्यातही उगा का कपोल तापले
कपोल - गाल.
कोटर - झाडातली ढोली.
लता (लतिका) - वेली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.