A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पयलं नमन हो करितो

पयलं नमन हो करितो वंदन
पयलं नमन हो पयलं नमन
तुम्ही ऐका हो गुणिजन
आम्ही करितो कथन

पयलं नमन करुनी वंदन
इडा मांडून, इडा देवाला
इडा गावाला, इडा पाटलाला
आणि इडा मंडळिला

आम्ही सांगतो नमन
तुम्ही ऐका हो गुणिजन
पयलं नमन हो पयलं नमन
आम्ही सांगतो कथन
तुम्ही ऐका हो गुणिजन

विस्कटली हरा आम्ही येथ फुले
अज-गज-गौरीवर चवरी डुले
विस्कटली हरा आम्ही घेत फुले

लहान मुलंमुली जमून चिमुकाली
खेळ भातुकलीचा खेळताना नकली
अकलेच्या चिखलात नेत्र खुले
विस्कटली हरा आम्ही घेत फुले

गणपती आला अन्‌ नाचुन गेला रं
गणपती आला अन्‌ नाचुन गेला
नटवार पार मांग झाला रं
गणपती आला अन्‌ नाचुन गेला

पयलं नमन हो करितो वंदन
पयलं नमन हो पयलं नमन
अज - ईश्वर.
हरा - मोठी टोपली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.