A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पायावरी प्रियाच्या सर्वस्व

काया जरी निमाली का प्रीत ओसरेल?
छायेपरी सदा ती मागे तुझ्या फिरेल

पायावरी प्रियाच्या सर्वस्व वाहणारी
मी एक प्रेमवेडी प्रीतीच पाहणारी !

प्रीतीसवे हसावे प्रीतीसवे रुसावे
प्रीतीशिवाय काही डोळ्यांस ना दिसावे
त्या धुंद भावनेच्या स्वप्‍नात राहणारी
मी एक प्रेमवेडी प्रीतीच पाहणारी !

दोघांमधील आहे प्रीती युगायुगांची
वेडावल्या जिवाला पर्वा नसे जगाची
ज्योतीवरी पतंग पंखांस दाहणारी
मी एक प्रेमवेडी प्रीतीच पाहणारी !
निमणे - लय पावणे / मरणे.

 

Print option will come back soon