A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
फांद्यावरी बांधिले ग

फांद्यावरी बांधिले ग मुलींनी हिंदोले
पंचमीचा सण आला, डोळे माझे ओले

श्रावणाच्या शिरव्यांनी आनंदली धराराणी
माझे पण प्राणनाथ घरी नाही आले

जळ भरे पानोपानी, संतोषली वनराणी
खळाखळा वाहतात धुंद नदीनाले

पागोळ्या गळतात, बुडबुडे पळतात
भिजलेल्या चिमणीचे पंख धन्य झाले

आरशात माझी मला पाहू बाई किती वेळा
वळचणीची पाल काही भलेबुरे बोले
पागोळी - छपरावरून पडणारी पाण्याची धार.
वळचणीची पाल - आडून बोलणे ऐकणारा, चोरून ऐकणारा.
शिरवे - पाऊस.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.