A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
फेर्‍यामागे चाले फेरा

फेर्‍यामागे चाले फेरा
प्राणी जुंपला संसारा

डोळा मायेची झापड
पाठी दैवाचा आसूड
कानी शब्द नाही गोड
पोट वाळले चिपाड
कशासाठी व्याप सारा
प्राणी जुंपला संसारा

नाही आरंभ-शेवट
अशी कळाहीन वाट
पुढे-मागुता अंधार
अन्‌ कष्ट देहासी अपार
नाही विसावा, आसरा
प्राणी जुंपला संसारा

लक्ष चौर्‍याअंशी वेळा
फिरे जन्माचा पाचोळा
अखंडित वावटळा
कोण थांबवील बोकळा
धाव सत्याच्या दातारा
प्राणी जुंपला संसारा

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  दशरथ पुजारी, मीना जोशी