A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
फूल ते संपले गंध ना

फूल ते संपले, गंध ना राहिला
हाक तू ऐकिली, साद नाही दिला

मार्ग माझा अता चालतो एकला
मी न कोणी इथे, नाहि मी येथला
शून्य काळोख हा अंतरी साहिला

सोसुनी वेदना गीत गातो कुणी
लेखुनी क्षुद्र त्या आणि जातो कुणी
मीहि जागेपणी खेळ हा पाहिला

भेट झाली तिची याद ठेवू नये
आणि स्वप्‍नामधे भेट घेऊ नये
तू सुखी हो तिथे, शाप माझा मला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.