A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
फुलले रे क्षण माझे

फुलले रे क्षण माझे, फुलले रे
मेंदीने शकुनाच्या, शकुनाच्या मेंदीने
सजले रे क्षण माझे, सजले रे

झुळूक वार्‍याची आली रे लेऊन कोवळी सोनफुले
साजण स्पर्शाची जाणीव होऊन भाळले मन खुळे
या वेडाचे नाचरे भाव बिलोरे
मेंदीने, शकुनाच्या मेंदीने,
खुलले रे क्षण माझे, खुलले रे

ओढ ही बेबंद श्वासात ध्यासात, स्वप्‍नात येणे तुझे
भांबावल्या माझ्या ऊरात स्पर्शात, रेशीम काटे तुझे
मनमोराचे जादुभरे हे पिसारे
मेंदीने, शकुनाच्या मेंदीने,
हसले रे क्षण माझे, हसले रे

रीत ही, प्रीत ही उमजेना
जडला का जीव हा समजेना
कशी सांगू मी, कशी सांगू मी
माझ्या मनीची कथा रे
मेंदीने, शकुनाच्या मेंदीने,
भुलले रे क्षण माझे, भुलले रे
गीत- नितीन आखवे
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर - आशा भोसले
राग- पहाडी
गीत प्रकार - भावगीत
बिलोरी - काचेचे.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले