A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
फुलव पिसारा मोरा

फुलव पिसारा मोरा, श्रावण येतो आहे !
उंच स्वराने वारा 'स्वागत' गातो आहे !

तू धरणीचा मानसभाव
सहजनृत्य हा तुझा स्वभाव
आजवरीच्या उच्छवासांचा सौरभ होतो आहे !

थेंब कशाचे? जलवर्षाव
तृप्तीमाजी बुडेल गाव
वसुंधरेचा प्रियकर वेगे दौडत येतो आहे !

लवते वेली, हलते झाड
विजयाआधी धुंद कवाड
संघनृत्यी या उडते माती, गुलाल होतो आहे !
कवाड - दरवाजाची फळी, दरवाजा.
पवाड - महती / कीर्ती.
लवणे - वाकणे.
वसुंधरा (वसुधा, धरा) - पृथ्वी.
सौरभ - सुगंध / कीर्ती.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.