A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पोरांसह थोर किती

पोरांसह थोर किती । उद्धट हे दुष्टमती ।
जरठ जरठ मज म्हणती । दृष्टिनें उणें ॥

संन्यासहि सुचविती । भगवे व्हा कोणि म्हणति ।
मुंडा शिर, दंड हातिं । कोणि घ्या म्हणे ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
चाल-जय जय जगज्जननि देवी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
जरठ - म्हातारा.
मुंडन - हजामत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.