A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पौष्टिक बलवीर्यजनक

पौष्टिक बलवीर्यजनक औषधें अनेक तीं ।
पाक भस्म रस गुटिका सेविन मी वनस्पती ॥

करित नित्य दुग्धपान मिष्ट मिष्ट भोजनें ।
मंत्र तंत्र यंत्रादिक अन्य कितिक साधनें ।
ही काया व्यायामें पुष्ट करिन निश्चितीं ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
चाल-भाषण किती मधुर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.