A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभातसमयो पातला

प्रभातसमयो पातला, आता जाग बा विठ्ठला !

दारी तव नामाचा चालला गजरू
देव-देवांगना गाती नारद-तुंबरू
दिंड्या-पताकांचा मेळा, तुझिया अंगणि थाटला !

दिठी दिठी लागली तुझिया श्रीमुखकमलावरी
श्रवणिमुखी रंगली श्रीधरा, नामाची माधुरी
प्राणांची आरती, काकडा नयनी चेतविला !
काकडा - चिंधीला पीळ देऊन केलेली दिव्याची मोठी वात.
चेतवणे - उद्दीपित करणे, पेटवणे.
तुंबरु - गंधर्व.
दिठी - दृष्टी.

 

Print option will come back soon