A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभु मी तुझ्या करातील

प्रभु मी तुझ्या करातील वीणा
आनंदाचे छेड सूर वा अश्रूजलाची करुणा

सात स्वरांच्या जोडुनी तारा
तूच घडविले या आकारा
तुझ्याच कोवळ करस्पर्शाने फुलवी तूच तराणा

तुझ्या मनातील दिव्य सुरावट
कुणी न जाणतो नशिबाचा पट
तव चरणांशी लीन होतसे रंक असो वा राणा

घे मजलाही तुझ्या पदासी
जन्म घालविन हो‍ऊन दासी
तुझ्याच भजनी समरसताना, मुक्ति मिळो या प्राणा
रंक - भिकारी / गरीब.