A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभू मी तुझ्या करातील

प्रभू मी तुझ्या करातील वीणा
आनंदाचे छेड सूर वा अश्रुजलाची करुणा

सात स्वरांच्या जोडुनि तारा
तूच घडविले या आकारा
तुझ्याच कोवळ करस्पर्शाने फुलवी तूच तराणा

तुझ्या मनातिल दिव्य सुरावट
कुणि न जाणतो नशिबाचा पट
तव चरणांशी लीन होतसे रंक असो वा राणा

घे मजलाही तुझ्या पदासी
जन्म घालविन हो‍उन दासी
तुझ्याच भजनी समरसताना मुक्ति मिळो या प्राणा

 

Print option will come back soon