A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभू सोमनाथा

मनी धन्य झाले तुझे गीत गाता
प्रभू सोमनाथा, प्रभू सोमनाथा

तिथे प्राणनाथ, इथे देवराजा
दोन दैवतांची घडो नित्य पूजा
एक पाठिराखा, एक सौख्यदाता

मनी मानसी या तुझी ओढ होती
तुझे नाम ओठी, तुझे रूप चित्ती
तेच भाग्य माझे मिळे आज हाता

माहेरीचे सूख सासरास आले
जीवशिव दोन्ही एकरूप झाले
कितीकिती गावी तुझी गोड गाथा

 

Print option will come back soon