A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभु तू दयाळू

प्रभु तू दयाळू कृपावंत दाता
दया मागतो रे तुझी मी अनंता

जगविण्यास देहा दिली एक रोटी
नमस्कार माझे तुला कोटी कोटी
वासना कशाची नसे अन्य चित्ता

तुझ्या पावलांशी लाभता निवारा
निघे शीण सारा मिळे प्रेमधारा
सर्व नष्ट होती मनांतील खंता

ज्ञान काय ठावे मला पामराला
मनी शुद्ध माझ्या असे भाव भोळा
तुझे नाम ओठी नको वेदगीता

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.