A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रकट होत मनमोर मनोहर

प्रकट होत मनमोर मनोहर
बरसत हा बरसात पयोधर
कडकड कडकड नाद निनादत
विश्व प्रकाशित आली विद्युत
थयथय नाच मयूरा

भिजले तनमन भिजली धरणी
वनात भिजल्या आश्रमहरिणी
तुझे चालू दे वृत्तनिवेदन
थयथय नाच मयूरा

फुलव पिसारा मनोरथांचा
घे स्वरूप ॐकारा
थयथय नाच मयूरा
पयोधर - मेघ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.