A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रणतनाथ रक्षि कान्त

प्रणतनाथ ! रक्षि कान्त ।
करि तदीय असुख शांत ॥

अशुभा ज्या योजि दैव ।
पतिलागी, त्या सदैव ।
परिणमवी मंगलात ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वर-
नाटक - संगीत एकच प्याला
राग - तिलककामोद
ताल-एकताल
चाल-अब तो लाज
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.