A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले

कलियुगामाजी अपरूप झाले
भक्ताच्या दर्शना भगवंत आले
पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले

पुंडलिकासाठी धाव घेई श्रीहरी
कर कटिवरी, उभा विटेवरी
नित्य पंढरीत नाम घोष चाले

धन्य पुंडलिक, धन्य त्याची सेवा
भूलोकी आणिला कैवल्याचा ठेवा
पिढ्यापिढ्यांवरी उपकार केले

विठ्ठल चरणी नाही भेदभाव
नाही जातपात, नाही रंकराव
समतेचा ओघ पुढेपुढे चाले
कटि - कंबर.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  रवींद्र साठे