A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रतिमा उरी धरोनी

प्रतिमा उरी धरोनी मी प्रीतिगीत गावे

ते गीत प्रीतिचे रे हळूवार मी म्हणावे
अस्फुट भावनांच्या स्वप्‍नात गुंग व्हावे

पुष्पात गंध जैसा, गीतात भाव तैसा
अद्वैत प्रीतिचे हे मम जीवनी असावे

तू सप्तरंग धनुचे, स्वर सात बासरीचे
संगीत जीवनाचे अळवीत मी बसावे

का रोहिणीस वाटे चंद्रासवे असावे
हे भावस्वप्‍न अपुरे साकार तू करावे
गीत - द. वि. केसकर
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
राग - पटदीप, भीमपलास
गीत प्रकार - भावगीत
द्वैत - जोडी / भेदभाव / देह व जीव वेगळे मांडणे / एका वनाचे नाव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.