A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीत ही डोळ्यांत माझ्या

प्रीत ही डोळ्यांत माझ्या गीत ते ओठांवरी
मी तुझ्या हृदयात आहे, तू असावे अंतरी

भावना दाटून आल्या दाटुनी संवेदना
कल्पनांनी जाणुनी घे अंतरीच्या या खुणा
काय बोलावे सुचेना मूक झाली वैखरी

भरुन आली का तुझी ती पावसाळी लोचने
का तुझ्या अश्रूंत भिजले केशरी ते चांदणे
सोड वेडे हा अबोला वेल का तू लाजरी

मी फुलावे, मी हसावे, सांगते माझ्या मना
चंदनाच्या चांदण्यांनी गंध येतो जीवना
सप्तरंगी जीवनाचे गंध उधळू अंबरी

 

Print option will come back soon
  दशरथ पुजारी, सुमन कल्याणपूर