A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीत माझी ये भराला

प्रीत माझी ये भराला वेळ ही सौंदर्यशाली
आज जाऊ दूर रानी : साजणा रे, सांज झाली

आजपावेतो जगाचे पाश होते प्राक्तनी हे
स्वैरता घेतील आता अंतरे संकोचलेली

मी गडे माळीण भोळी : कंठी या घालीन माळा
लाघवाने पुष्पमाळा गुंफणारा तूच माळी

ये गडे विश्वास निंदू : प्रीतीच्या तालात हिंडू
ही निशा गुंफील आता चांदण्याची शुभ्र जाळी

नाचती का शांतवाया गालीचे दुर्वांकुरांचे
ये इथे, वाचून लाजू अंतरीचे लेख गाली

वित्त, विद्या, मान, सारे तुच्छतेने ये झुगारू
व्यवहारी या जगाचा कायदा जिवास जाळी

कायदा येथील न्यारा : ये करू वेडाच सौदा
प्रेम दे अन्‌ प्रेम घे अन्‌ यौवनाची ही नव्हाळी