A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीत तशी आपुली

जल धरतीचे होते मीलन
तुटण्यासाठी इथे चिरंतन

प्रीत तशी आपुली एकजीव रंगुनी
तशीच आज भंगून होत प्रिया वेगळी

नेत्र नेत्र मीलनी चंद्रकला हासली
दीप राग संपुनी रात्र एक काजळी

अधरी रंगपंचमी अमृतात नाहली
ओढ तुटून संगमी ओघवती आटली

तुझ्या करी उघडली रत्‍नमूठ झाकली
तुझ्याविनाच या स्थळी शून्य करी शिंपली
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - तारका
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon