A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीतीच्या पूजेस जाता

प्रीतीच्या पूजेस जाता मी अशी का थांबले?
दाटते भीती उरी का, थबकती का पाऊले?

दर्शनाची ओढ जीवा, दार उघडे स्वागता
अर्पणाचे तबक हाती, आडवी ये भीरुता
स्त्रीपणाच्या जाणिवेने शेवटी का गाठिले

चढुन जाता पायर्‍या या, मानिनी होते सती
देवता येथून गेल्या पद्मजा वा पार्वती
पुण्यपंथी चालता या मीच का भांबावले

दूर हो लज्‍जे जराशी, मजसी आता जाऊ दे
साजरे सौभाग्य माझे, मजसी पुरते पाहू दे
दोन जीवा जोडणारे जोडवे हे वाजले
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - जुनं ते सोनं
गीत प्रकार - चित्रगीत
भीरू - भित्रा.