A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम करुन मी चुकले

मलाही मुकले तुलाही मुकले
प्रेम करून मी चुकले

मीच लाविल्या वेलीवरचे
मृदुलदलांचे मधुगंधाचे
फुलता फुलता मम प्रणयाचे फूल अचानक सुकले

धार प्रवाही संगमी तुटली
उगमापासुन सरिता आटली
पाण्याविण ह्या डोहाभवती मृगजळ घेरून बसले

दोन पाखरे मिळुनी रमता
एकावरती घाव बसता
सुखात दुसरे इतुके कळता व्याकुळ लोचन हसले
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - गृहदेवता
राग - शिवरंजनी
गीत प्रकार - चित्रगीत
मृगजळ - आभास.
सरिता - नदी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.