A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम कोणीही करेना

प्रेम कोणीही करेना, का अशी फिर्याद खोटी?
प्रेम दे अन्यास आधी, ठेविशी का स्वार्थ पोटी?

आपुल्या या चारुतेशी विस्मरुनी जा सुकेशी
भाळता कोणास देशी का न भक्तीची सचोटी?

प्रेम का संगीन गुच्छी, प्रेम का रंगीन ओठी
प्रेम लाभे प्रेमळाला, त्याग त्याची ही कसोटी.
चारू - सुंदर.
संगीन - व्यवस्थित / मजबूत, पक्का / बंदुकीच्या अग्रभागी लावण्याचे सुर्‍यासारखे शस्‍त्र.