A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेमरंगी रंगता आनंद पसरे

प्रेमरंगी रंगता आनंद पसरे दशदिशा
अमृताचा ओघ वाहे जीवनी फुलते उषा

कमलपुष्पातील तंतु, तेवि नाजूक बंधने
जीव जीवा भेटण्याला धावती त्या ओढीने
प्रेम देता लाभते सार्‍या सुखाची मंजुषा
तेवि - त्याप्रमाणे, तसे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.