A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम तुझ्यावर करिते मी रे

प्रेम तुझ्यावर करिते मी रे
सांगितल्याविण ओळख तू रे

चंद्र झळकता तुझिया नयनी
या डोळ्यातील प्रीत-रोहिणी
ओढुन किंचित निळी ओढणी
हासत खुदुखुदु लाजत का रे?

पल्लवतो बघ तनुलतिकेवर
स्पर्श सुखाचा तो गुलमोहर
चैत्रप्रीतिच्या आम्रतरूवर
बोलत कुहुकुहु कोकिळ का रे?

तुझ्या दिशेला वळता मोहुन
सूर्यफुलापरी फुलते यौवन
भ्रमर मनाचा हृदयी रंगुन
गुंजत हितगुज तुझेच का रे?
गीत- पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर - लता मंगेशकर
राग- सिंध भैरवी
गीत प्रकार - भावगीत
पल्लवित - विस्तृत.
लता (लतिका) - वेली.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता मंगेशकर