A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेमाला उपमा नाही

मी कशी ओळखू प्रीती, हे हृदय म्हणू की लेणे?
प्रेमाला उपमा नाही हे देवाघरचे देणे !

हिरवेपण पिउनी ओले
थेंबांचे मोती झाले
मी कशी फुलोरा शोधू, हे फूल म्हणू की पाने?

किरणांची लेऊन लाली
हे मेघ उतरले खाली
मी कशी ओळखू जादू, हे परीस म्हणू की सोने?

का नकळत डोळे मिटती?
स्पर्शात शहारे उठती
मी कशी भावना बोलू, हे शब्द म्हणू की गाणे?
परीस - स्पर्शाने लोखंडाचे सोने करणारा दगड.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.

 

Random song suggestion
  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर