A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेमात तुझ्या मी पडले

कळले नाही केव्हा घडले
प्रेमात तुझ्या मी पडले

भेट एकदा ती ओझरती
क्षण संभाषण ओळख नुसती
परि परतता पाऊल अडले !

कुठेच माझे मन लागेना
तहान त्याची लव भागेना
अबोध काही वेडच जडले !

उगा वाटते तुज भेटावे
तुझे मनोगत तुलाच ठावे
संभ्रमात मी अर्धी बुडले !
लव - सूक्ष्म.