A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेमवेडी राधा साद घाली

प्रेमवेडी राधा, साद घाली मुकुंदा
लपसी कोठे गोपाला, गोविंदा

तुझे निळेपण आभाळाचे
कालिंदीच्या गूढ जळाचे
प्रसन्‍न सुंदर वा कमळाचे
त्याची मज हो बाधा

तुला शोधिते मी दिनराती
तुजसी बोलते हरी एकान्‍ती
फिरते मानस तुझ्या सभोवती
छंद नसे हा साधा
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.
मानस - मन / चित्त / मानस सरोवर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.