A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेमवेडी राधा साद घाली

प्रेमवेडी राधा, साद घाली मुकुंदा
लपसि कोठे गोपाला, गोविंदा

तुझे निळेपण आभाळाचे
कालिंदीच्या गूढ जळाचे
प्रसन्‍न सुंदर वा कमळाचे
त्याची मज हो बाधा

तुला शोधिते मी दिनराती
तुजसि बोलते हरि एकांती
फिरते मानस तुझ्या सभोंति
छंद नसे हा साधा

तुझ्याविना रे मजसि गमेना
पळभर कोठे जीव रमेना
या जगतासि स्‍नेह जमेना
कोण जुळवि हा सांधा
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.
मानस - मन / चित्त.