A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीत माझी पाण्याला जाते

एक हात तुझा, एक हात माझा
घागर उचलुनी घेते
प्रीत माझी पाण्याला जाते

गव्हाळी वाणाचा हसरा मुखडा
फुलकळी नाकाला नथीचा आकडा
हेरला प्रीतीनं गुलजार फाकडा
चोरुनी त्याला भेटाया जाते

मोहर आंब्याला पहिला आला
मैनेला राघू भेटुनी गेला
लागला पिकांना पाण्याचा लळा
कुहुकुहु गीत कोकिळा गाते

चंद्रकळा काळी सुगंधी साज
शपथ गळ्याची घेणार आज
खुदुखुदु गाली हसली लाज बाई
रंगले गुलाबी प्रीतीचे नाते
चंद्रकळा - फक्त काळ्या रंगाची साडी.
वाण - रंग / वर्ण.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले