A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीतीच्या चांदराती

प्रीतीच्या चांदराती घेउनी हात हाती
जोडू अमोल नाती, ये ना
ये प्रिये !

फुलला हा कुंज सारा, हसली पाने-फुले
रुसवा आता कशाला अधरी प्रीती फुले
हासते चांदणे !

सरला आता दुरावा, मिटती का लोचने
सखये या मीलनाला नुरले काही उणे
हात दे, साथ दे !
कुंज - वेलींचा मांडव.
नुरणे - न उरणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.