A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रिया तुज काय दिसे स्वप्‍नात

प्रिया तुज काय दिसे स्वप्‍नात?
आनंदाचे पाझर थटले मिटलेल्या नयनांत

मनासारखी मिळे सहचरी, फुलून दरवळे सुख संसारी
नकळे केव्हा येतीजाती दिवस आणखी रात

तुला न उरली तुझी आठवण, मी तर झाले तुला समर्पण
दुजेपणाचे नाव न उरले दोघांच्या जगतात

मोहरलेल्या या ऐक्यावर, एक होतसे नवखी थरथर
दिसण्यावाचून जाणवते मज नवल आतल्या आत
थटणे - सजणे.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले