A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रियतम दर्शन देई

प्रियतम दर्शन देई, तुजविण करमत नाही

कमळ जळाविण, शशीविण रजनी
तशी बावरी तुजविण सजणी
रात्रंदिन व्याकूळ भटकते विरह काळजा जाळी

दिवसा भूक न रात्री निजणे
ओठ विसरले सर्व बोलणे
काय अंतरी ये न सांगता, तृप्त मीलनी होई

हृदयेश्वर, का मज कष्टविसी
भेट एकदा सदया मजसी
जन्मजन्मींची मीरा दासी पडते तुझिया पायी
गीत - वसंत निनावे
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वर- वाणी जयराम
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.