A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुंडलिका भेटी आले

पुंडलिका भेटी आले जगजेठी
उभे विटेवरी चंद्रभागेतीरी

मुक्तीचे माहेर, भक्तीचे सासर
संतांची पंढरी चंद्रभागेतीरी

वैराग्याचा पाया घाली ज्ञानराया
चौकोनी चौफेरी चंद्रभागेतीरी

नामयाची वीट, जनी सांधी नीट
चोख्याची पायरी चंद्रभागेतीरी
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.