A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुंडलिका भेटी आले

पुंडलिका भेटी आले जगजेठी
उभे विटेवरी चंद्रभागेतीरी

मुक्तीचे माहेर भक्तीचे सासर
संतांची पंढरी चंद्रभागेतीरी

वैराग्याचा पाया घाली ज्ञानराया
चौकोनी चौफेरी चंद्रभागेतीरी

नामयाची वीट जनी सांधे नीट
चोख्याची पायरी चंद्रभागेतीरी
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.

 

Print option will come back soon