A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पूर्व दिशेला अरुण रथावर

पूर्व दिशेला अरुण रथावर
ध्वज सोन्याचा झळकत सुंदर

पर्णांमधुनी किरण कोवळे
चिलापिलांचे उघडी डोळे
पंख उभारुनी उडती गगनी
सप्तसुरांनी उजळे अंबर

अरुण-उषेच्या मीलन काली
प्राजक्ताच्या झाडाखाली
फुले वेचली भरून ओंजळी
गुंफिन प्रभूला माळ मनोहर
गीत- पी. सावळाराम
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- धर्मकन्या
राग- भूप नट
गीत प्रकार - चित्रगीत
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
उषा - पहाट.