A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पूर्व दिशेला अरुणरथावर

पूर्व दिशेला अरुणरथावर
ध्वज सोन्याचा झळकत सुंदर

पर्णांमधुनी किरण कोवळे
चिलापिलांचे उघडी डोळे
पंख उभारुनी उडती गगनी
सप्तसुरांनी उजळे अंबर

अरुण-उषेच्या मीलन काली
प्राजक्ताच्या झाडाखाली
फुले वेचली भरून ओंजळी
गुंफिन प्रभूला माळ मनोहर
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
उषा - पहाट.

 

Print option will come back soon