A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुस्तक नंतर वाचा

पुस्तक नंतर वाचा, आता खेळा नाचा

मी बाई फुलराणी, गाईन सुंदर गाणी
फुले भराभरा वेचा, आता खेळा नाचा

फूलपाखरू आले, मला हळूच म्हणाले,
"तू राजा रानाचा !", आता खेळा नाचा

कानी सुंदर डूल, तसे डुलते फूल
झुले झुला पानाचा, आता खेळा नाचा

थेंब दंवाचे करती, चमचम गवतावरती
नजराणा किरणांचा, आता खेळ नाचा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  योगेश खडीकर, रचना खडीकर, शमा खळे