A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुस्तक नंतर वाचा

पुस्तक नंतर वाचा
आता खेळा, नाचा !

मी बाई फुलराणी
गाईन सुंदर गाणी
फुले भराभरा वेचा
आता खेळा नाचा

फूलपाखरू आले
मला हळूच म्हणाले,
"तू राजा रानाचा !"
आता खेळा नाचा !

कानी सुंदर डूल
तसे डुलते फूल
झुले झुला पानाचा
आता खेळा नाचा !

थेंब दंवाचे करती
चमचम गवतावरती
नजराणा किरणांचा
आता खेळ नाचा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  योगेश खडीकर, रचना खडीकर, शमा खळे