A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुस्तकातली खूण कराया

पुस्तकातली खूण कराया
दिले एकदा पीस पांढरे
पिसाहुनी सुकुमार काहीसे देता-घेता त्यात थरारे

मेजावरचे वजन छानसे
म्हणून दिला नाजूक शिंपला
देता-घेता उमटे काही, मिना तयाचा त्यावर जडला

असेच काही द्यावे-घ्यावे
दिला एकदा ताजा मरवा
देता-घेता त्यात मिसळला गंध मनातील त्याहून हिरवा
मिना - थर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.