A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रात चांदणी गंध चंदनी

रात चांदणी गंध चंदनी आज लोचनी हवास तू
रात चांदणी गंध चंदनी आज लोचनी हवीस तू

नकोस पाहू नकोस ऐकू प्रीतिचे हितगूज फुला
नयन बोलु दे नयन ऐकु दे आळवु दे अनुराग मला
धुंद छेडुनी विरहरागिणी सूर बंधनी हवास तू

सहज बोलले उगीच हसले आणि विसरले मीच मला
काही न कळले अंतर सरले जीव अचानक मोहरला
लाजलाजुनी एक चांदणी बोलली मनी हवास तू

मिटुन पापणी घेता सजणी जाणवते का जाग उरी
चंद्र दर्पणी तुला पाहुनी लाज कशाला या अधरी
स्वप्‍न मीलनी चित्त कोंदणी आज चिंतनी हवास तू
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.
कोंदण - दागिन्यातील हिरे वगैरे भोवतीची घडण.
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.

 

Print option will come back soon