A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रडतच आलो येताना

रडतच आलो येताना पण हासत जावे जाताना

अंगावर आसूड विजेचे
झेलून घेती घन वर्षेचे
सार्थक झाले कोसळण्याचे तृषित धरित्री न्हाताना

हासत हासत ज्योती जळली
कोळोखाची रात्र उजळली
पहाट झाली तेव्हा नव्हती तेजोमय जग होताना

बीज आतुनी फुटुन गेले
वेदनेत या फूल जन्मले
अमरपणाचा अर्थ आकळे मरण झेलुनी घेताना

कुणी दु:खाचा घोट घेतला
खोल व्यथेने प्राण पेटला
त्या दु:खाचे झाले गाणे जीव उधळुनी गाताना
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत
तृषा - तहान.