A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधा गौळण करिते मंथन

राधा गौळण करिते मंथन
अविरत हरीचे मनात चिंतन

सुवर्ण-चंपक यौवन कांती
हिंदोलत ती मागेपुढती
उजव्या-डाव्या झुलत्या हाती
कृष्ण कृष्ण ते बोलत कंकण

नाद मुरलीचा पडता कानी
बावरली ती गोकुळ हरिणी
छुमछुम छंदी घुंगूर चरणी
गुणगोविंदी गेली रंगून

राधेविण ते मंथन चाले
नवल बघाया नवनित आले
ध्यान तियेचे उघडी डोळे
दृष्टी पुढती देवकीनंदन
चंपक - (सोन) चाफा.
नवनीत - लोणी.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.