A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधा गौळण करिते मंथन

राधा गौळण करिते मंथन
अविरत हरीचे मनात चिंतन

सुवर्ण चंपक यौवन कांती
हिंदोलत ती मागेपुढती
उजव्या डाव्या झुलत्या हाती
कृष्ण कृष्ण ते बोलत कंकण

नाद मुरलीचा पडता कानी
बावरली ती गोकुळ हरिणी
छुमछुम छंदी घुंगूर चरणी
गुणगोविंदी गेली रंगून

राधेविण ते मंथन चाले
नवल बघाया नवनित आले
ध्यान तियेचे उघडी डोळे
दृष्टी पुढती देवकीनंदन
चंपक - (सोन) चाफा.
नवनीत - लोणी.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले