A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राहिले ओठातल्या ओठात

राहिले ओठातल्या ओठात वेडे शब्द माझे
भेट होती आपुली का ती खरी की स्वप्‍न माझे?

कापरे ते हात हाती बावरे डोळ्यात आसू
आग पाण्यातून पेटे जाळणारे गोड हासू
दोन थेंबांच्या क्षणांचे प्रीतिचे तकदीर माझे

गर्द हिरवे पाचपाणी रक्तकमळें कुंकुमाचीं
खेळतांना बिंबलेली शुभ्र जोडी सारसांची
आठवे, म्हटलेस ना तू हे हवेसे विश्व माझे

मी म्हणू कैसे फुला रे, आज तू नाहीस येथे
वेल दारी सायलीची रोज अजुनी बार देते
लाख पुष्पे तोडिल्याविण, ये भरोनी पात्र माझे
बार - बहर.
सारस - क्रौंच पक्षी, एक पांढर्‍या रंगाचा पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.