A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राहिले ओठांतल्या ओठात

राहिले ओठांतल्या ओठात वेडे शब्द माझे
भेट होती आपुली का ती खरी, की स्वप्‍न माझे?

कापरे ते हात हाती, बावरे डोळ्यांत आसू
आग पाण्यातून पेटे जाळणारे गोड हासू
दोन थेंबांच्या क्षणांचे प्रीतिचे तकदीर माझे

गर्द हिर्वे पाचपाणी रक्तकमळे कुंकुमाची
खेळताना बिंबलेली शुभ्र जोडी सारसांची
आठवे, म्हंटलेस ना तू? हे हवेसे विश्व माझे

मी म्हणू कैसे फुला रे, आज तू नाहीस येथे
वेल दारी सायलीची रोज अजुनी बार देते
लाख पुष्पे तोडिल्याविण ये भरोनी पात्र माझे
बार - बहर.
सारस - क्रौंच पक्षी, एक पांढर्‍या रंगाचा पक्षी.