A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रजनीगंधा जीवनी या

रजनीगंधा जीवनी या बहरुनी आली
मनमीत आला तिच्या पाउली

फुलल्या मनाच्या मुक्या पाकळ्या
झुलल्या लता आज प्रीतीतल्या
अशी आली प्रीती ल्याली नवी ही कळी

रजनी अशी ही निळीसावळी
किरणांत न्हाली धरा मल्मली
अशा वेळी प्रिया येई फुले लाजली
लता (लतिका) - वेली.